Kontaktoplysninger
*
*
*
*
Hvor vil du gerne være frivillig?
*
*
Hvad kunne du tænke dig at lave som frivillig?
Hvor har du hørt om Red Barnets frivillige arbejde?
*
Har du tidligere været frivillig i Red Barnet?
Vær opmærksom på, at der er en aldersgrænse på 18 år for at være frivillig i Red Barnet.
Jeg er minimum 18 år. *